Cyber security Cultuurscan

De cybersecurity cultuur van een organisatie beïnvloedt alles, van insider threat activiteiten tot configuratie van technische controles. We analyseren de cybersecurity cultuur van uw organisatie, op basis van een uniek framework, zodat u uw cultuur verder kunt volgen en verbeteren. Deze scan vormt een basis voor de volwassenheid van uw security cultuur, waarbij wordt vastgesteld waar uw security awareness programma slaagt, waar het succes van uw programma wordt geblokkeerd en wat de hoofdoorzaken van die blokkers zijn. We geven aanbevelingen en stellen op maat gemaakte statistieken voor om de ontwikkeling en het volgen van culturele veranderingen in de toekomst mogelijk te maken.

 

Onderzoeksdoelen

De enquête doelen geven eenvoudig aan wat u wilt weten en van wie wil je die informatie weten. Als je deze twee vragen hebt beantwoord, wordt je naar de vragen geleid: “Is enquête de juiste methode om te gebruiken?” En “Welk type enquête moet worden uitgevoerd?” Met andere woorden, de doelstellingen van de enquête zijn jouw gids naar het creëren van de juiste vragen om de juiste distributietechniek of enquêtemethode te gebruiken en de juiste mensen om als respondenten te nemen.

Bemonstering

Meestal overschrijdt het aantal mensen dat deel uitmaakt van de doelpopulatie jouw vermogen om ze allemaal in de enquête op te nemen. Om deze reden wordt het bemonsteringsproces uitgevoerd voordat een enquête wordt uitgevoerd. Een steekproef is een groep die als respondenten is genomen om een grotere doelpopulatie te vertegenwoordigen.

Enquêtemethode

Er zijn verschillende soorten enquêtes die worden gecategoriseerd op basis van de tijdsduur, de instrumentatie (papier en digitaal of interview) en de specifieke methode (online, telefoon, e-mail) , enzovoort). Ga bij het kiezen van een enquêtemethode terug naar de enquête doelen en vraag jezelf af welke methode jouw doelen kan bereiken.

Vragenlijst ontwerp

De enquête of de vragenlijst bevat een reeks vragen die je aan de respondenten wilt stellen. Het ontwerp van de vragenlijst is afhankelijk van het medium dat hoort bij het type enquête dat je hebt geselecteerd. Het is bijvoorbeeld onhandig om mensen van 65 jaar en ouder via internet te bevragen. Foto’s kunnen niet worden getoond tijdens telefonische interviews. Bovendien moet de vragenlijst het KISS-principe volgen dat staat voor “Keep It Short and Simple”.

Pilot Survey

Het testen van de vragenlijst is een goede gewoonte omdat het de correctie van eventuele fouten in de vragen of zelfs in de lay-out zal vergemakkelijken. Een pilot-enquête omvat meestal een kleinere groep respondenten dan uw steekproefomvang.

Herziening van de enquête

De resultaten van de pilot-enquête zijn cruciaal om te weten of de vragenlijst al volledig en geschikt is, of dat er vragen zijn die moeten worden bewerkt, herzien of verwijderd. Deze stap kan ook het herzien van de lay-out van de vragenlijst omvatten naar een beter uitziende om de respons te verhogen.

Enquête uitvoeren

Deze stap omvat de daadwerkelijke administratie van de enquête aan alle respondenten in de steekproef. Zorg er zoveel mogelijk voor dat alle respondenten de vragenlijst in dezelfde omgeving beantwoorden om vertekening te voorkomen.

Gegevens analyseren

Voor je de gegevens kunt analyseren moet je je afvragen of het aantal respondenten voldoende is om een conclusie aan te verbinden. Als dat niet het geval is helpt het meestal om een herinnering te sturen.

De resultaten communiceren

Nu alle gegevens zijn geanalyseerd en conclusies te maken zijn kun je de resultaten communiceren. Bedenk dat het transparant communiceren van de resultaten naar de medewerkers kan helpen met de wil om enquêtes te doen en het zal direct helpen met de security awareness.

Contact: