Fysieke pentest

Bij een fysieke pentest loopt een Mystery Guest of onaangekondigde bezoeker gewoon jouw bedrijf binnen. Wordt deze persoon aangesproken en gevraagd wie hij is en wat hij zal doen? Onze ‘Mystery Guest’ dienst test de beveiliging van jouw bedrijf en controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt. Als verantwoordelijke voor de beveiliging van jouw bedrijf wil je weten of de maatregelen die zijn genomen en de gemaakte investeringen daadwerkelijk worden toegepast. Denk maar aan de efficiëntie van het camerasystemen of de alertheid van de receptie en medewerkers…

Hoe gaat de Fysieke pentest te werk?

Met jouw goedkeuring doen we ons voor als iemand anders, bijvoorbeeld een medewerker van een leverancier en proberen we zo ver mogelijk fysiek in jouw bedrijf binnen te dringen. Daarbij brengen we alle “datalekken” of beveiligingsrisico’s in kaart. Dit kan variëren van vertrouwelijke informatie die onbewaakt rondslingert, zoals ‘post-its’ op computerschermen met wachtwoorden of bestanden achtergelaten bij de printer om toegang te krijgen tot badges op de bureaus. Al deze vertrouwelijke informatie wordt door de “Mystery Guest” gestolen en wordt je via videobeelden op de hoogte gehouden van de bevindingen.

Welke antwoorden krijg je?

  • Zijn mijn medewerkers alert? Onderkennen ze incidenten op tijd en zijn de vervolgacties goed?
  • Welke informatie kan iemand stelen die binnen is?
  • Bergen medewerkers gevoelige informatie veilig op?
  • Kan een niet-geautoriseerde medewerker, of een buitenstaander, toegang verkrijgen tot de locatie en zijn informatiestromen?
  • Kunnen onbevoegden locaties gemakkelijk binnendringen en onopgemerkt vertrekken?
  • In hoeverre kunnen ‘mensen die eenmaal binnen zijn’ (dat zijn ook externe indringers) gevoelige informatie bemachtigen of beïnvloeden?
  • Beseffen medewerkers (leidinggevenden en lager personeel) de waarde van informatie voor de organisatie?

Fysieke beveiliging wordt getest door middel van fysieke pentesten

Onze fysieke pentesten worden uitgevoerd onder POB nummer. Naast de benodigde vergunningen zijn alle medewerkers in bezit van een “Gele Pas”. Deze pas is het officiële legitimatie bewijs van particulier rechercheurs in Nederland en wordt afgegeven door de afdeling Korpschef taken van de Politie. Tevens zijn we via onze medewerkers licentiehouder van Security Management DHM (De Haagse Methodiek).

Contact: